EXPRESSO-第2集-Jordan Guezais(Olala Vape)

EXPRESSO-第2集-Jordan Guezais(Olala Vape)

在这里,我们再次进行一集谷物粉碎! 我们希望您能煮咖啡,因为第二集浓咖啡,一粒vape 现在! 对于第二期,我们欢迎法国电子液体品牌的首席执行官兼联合创始人 奥拉拉Vape : Jordan Guezais .


第2集-约丹·格扎伊斯-OLALA VAPE(SUB TITLE FR)第2集-JORDAN GUEZAIS-OLALA VAPE(SUBTITLES UK)EPISODIO 2-约旦·格扎伊斯-OLALA VAPE(SUBTITULOS ESP)


Com Inside Bottom
Com Inside Bottom
Com Inside Bottom
Com Inside Bottom

关于作者